Voor België gratis verzending vanaf €50,00

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Verkoper:
  www.flexmania.be met maatschappelijke zetel te Wambeek, Doelstraat 56A, en is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0689.999.897. Het BTW nummer is BE0689.999.897.
  Toepassing
  Elke geplaatste bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de verkoper, die steeds deel uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.
 2. Prijzen
  De prijzen op de website staan vermeld in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden toegevoegd bij afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling moet verzonden worden. Binnen België betaal je voor bestellingen onder de €50,00   €6,00 verzendkosten, bestellingen boven de €50,00 worden gratis verzonden. Bestellingen naar de ons omringende buurlanden, worden gratis verzonden vanaf €100. Onder dit bedrag zijn de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming. Meer info hierover vind je op onze pagina ivm de verzendkosten.
 3. Offertes
  Al onze offertes zijn vrijblijvend. We zijn slechts gebonden aan een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben. De informatie omtrent de producten of prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
 4. Bestelling
  Na het plaatsen van je bestelling krijg je een automatisch gegenereerde email met de bevestiging van je bestelling. Indien een artikel toch niet meer voorradig is krijg je hiervan binnen de werkdag bericht. Bestellingen kunnen enkel via de webshop geplaatst worden.
 5. Afbeeldingen
  Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, info betreffende gewicht, afmetingen, kleuren enz… op www.flexmania.be gelden slechts bij benadering. Ze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. Kleuren op foto kunnen in zekere mate afwijken van de werkelijkheid en de weergave bij u thuis kan afhangen van de kwaliteit van het gebruikte beeldscherm.
 6. Betaling
  Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen kan je kiezen uit verschillende mogelijkheden. Betaal je via overschrijving dan worden de goederen 7 dagen voor jou gereserveerd. Hebben we na deze periode nog geen betaling ontvangen, dan worden de goederen opnieuw te koop aangeboden. Je wordt hiervan via mail op de hoogte gebracht.
 7. Levering
  Producten worden geleverd naar landen waarvan de verzendkosten beschreven worden op pagina www.flexmania.be. Indien je naar een ander land wil laten verzenden neem je contact met ons op via mail, info@flexmania.be. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de koper. Na ontvangst van de betaling wordt het pakje binnen de werkdag verstuurd tenzij anders aangegeven op de home pagina Www.flexmania.be bvb. door verlofperiode. Binnen België wordt de leveringstermijn geschat op een werkdagen (bestelling voor 14uur is verzending dezelfde dag), dit is louter indicatief, niet bindend. Flexmania is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen door omstandigheden bij Bpost. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de aankoop of tot een betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  De bestelde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten qua verzending, nalatigheidsinteresten, … Bij niet betaling blijven de goederen onze eigendom en worden ze doorverkocht aan andere consumenten.
 9. Terugsturen
  Als consument heb je het recht om af te zien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen na de levering van de producten. Hiervoor hoef je geen reden of motief op te geven en geen boete te betalen. Wil je van dit recht gebruik maken dan breng je ons hiervan via mail op de hoogte (info@flexmania.be) en stuur je de goederen op eigen kosten naar ons terug: Flexmania, Doelstraat 56A, 1741 Wambeek, België. De goederen moeten in originele staat en ongeopende verpakking zijn. Wat wordt uitgesloten van retourrecht?
  Goederen die speciaal voor de koper besteld werden, kunnen niet teruggestuurd worden, alsook bestellingen uit groepsaankopen.
  Goederen die met korting b.v. tijdens soldenperiodes aangekocht werden, kunnen niet geretourneerd worden.  Speciale bestellingen (in opdracht van klant besteld, groepsaankopen,…) kunnen onder geen enkele mogelijkheid geannulleerd worden.
 10. Klachten
  Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de twee dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek, of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden via info@flexmania.be. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper, dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
 11. Waarborg
  Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.